Over Ekrituur.nl

Ekrituur.nl wordt geschreven door Christiaan Ronda, een nog relatief (?) jonge schrijver die studeerde in Groningen en Berlijn, naar Amsterdam verhuisde om zich aan het schrijven te wijden en eind 2014 voor de liefde naar Frankfurt am Main verhuisde, waar het niet heel poëtisch was maar ook niet zo deprimerend als je zou verwachten. Hij woonde tweeënhalf jaar in Freiburg im Breisgau in het uiterste zuiden van Duitsland (want wie wil er nou in Zwitserland wonen?) en trok in 2020 eindelijk weer naar Berlijn, waar hij verwacht toch eindelijk eens waarlijk gelukkig te worden.

Hij schrijft sinds enige jaren aan diverse romans en bundels, maar heeft nog niet het geluk gehad een uitgever te vinden. Macht nichts, we werken gewoon door. Wel heeft hij diverse teksten gepubliceerd in literaire tijdschriften en enkele andere kanalen (zie Publicaties Etc.). Hij leest bijna ieder jaar Kafka’s Der Prozeß, maar niet altijd in het Duits. Verder heeft een bevreemdende hoeveelheid van zijn favoriete schrijvers een “b”-naam: Borges, Burroughs, Bolaño, Boelgakov…

Men bereikt hem via ekrituur[at]gmail.com.

 ~