Willekeurige citaten

“So you’re heading to New Mexico, huh?”
“Indeed.”
“Well, it is my second favorite of all the Mexicos.”
—Georg Oos. Behemoth and Koroviev Are Alive, Act II, Scene i.

~

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? / Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!
(“Wij willen, nu dat vuur ons brein nog blijft verslinden, / De afgrond in, Hemel of Hel, dat deert ons niet, / Het Onbekende in, om er iets nieuws te vinden.”)
—”Le Voyage,” regels 142-44, gedicht CLIII in De bloemen van het kwaad (tweetalige editie), vert. Peter Verstegen (Amsterdam: Van Oorschot, 1995 [1861]). 440, 441.

~

“And what is it that you find so puzzling, so confounding about life?”
“Its length,” said the poet. “But then again, also its width.”
—A. Cotha Yasterius, Conversations in Santa Teresa (1983)

~

Primer requisito de una obra maestra: pasar inadvertida.
(“Eerste voorwaarde voor een meesterwerk: onopgemerkt blijven.”)
—Roberto Bolaño. “Ocho secundas con Nacanor Parra,” 92, in: Entre parentésis (Barcelona: Editorial Anagrama, 2004). 91-93.

~

Tevredenheid is een gebrek aan ambitie, maar ontevredenheid is nog erger, het eeuwig klagen over de tanende kwaliteit van het heden dat schril afsteekt tegen een verleden dat de meesten zich niet correct herinneren—dat onuitgesproken utopisme dat vroeger alles beter zou zijn geweest. Nee, vroeger waren WIJ beter, gezonder, slimmer, geiler, sneller, hedonistischer, mooier. (…) We kunnen domweg niet omgaan met het besef dat wij niet langer de slimsten zijn. De dingen moeten veranderen, rotting en groei zijn de enige universele constanten. Rob [Roberto Bolaño—red.] zegt dat het verlangen om te lezen en te neuken ook grenzeloos is, maar ik verlang naar rust en stasis en lees zelfs mijn eigen werk niet meer. Het Vreemde is niet langer de versterkende bloedtransfusie die het beloofd had altijd te blijven. Ik merk steeds vaker dat oproer en transformatie mij ergeren, en ik wens de wereld te kunnen blijven benaderen zoals ik altijd al deed. Laat ons branden, de wereld behoort ons niet meer toe.
—Boaz Koriander, in een brief aan Eliana M. Azócra (28.vi.1982)

~

Write naked. That means to write what you would never say.
Write in blood. As if ink is so precious you can’t waste it.
Write in exile, as if you’re never going to get home again, and you have to call back every detail.

—Denis Johnsons drie regels voor schrijven, geciteerd in: Lawrence Wright: “Remembering Denis Johnson,” in: The New Yorker, 26.v.2017

~

Toen iemand in Nero’s gezelschap opmerkte: ‘Na mijn dood mag de aarde in vuur opgaan,’ reageerde hij met: ‘Zeg liever: “al bij mijn leven”‘ en hij handelde in overeenstemming daarmee.
—Gaius Suetonius Tranquillus. “Het leven van Nero,” 251/rgl. 38.1, in: Keizers van Rome. vert. D. den Hengst (Amsterdam: Athenaeum–Polak & Van Gennep, 2000). 227-262.